You are here: Home Activiteiten van de Stichting
Document Actions

Activiteiten van de Stichting

Monografie en oeuvrecatalogus

In 2002 verscheen bij Uitgeverij Thoth te Bussum de omvangrijke monografie Otto B. de Kat. Leven en werk 1907-1995, waarin naast het essay van Geraart Westerink een beschouwing is opgenomen van de hand van kunsthistorica Truusje Goedings. Zij plaatst daarin De Kat in zijn tijd en geeft een karakteristiek van hem als kunstcriticus. Het boek bevat een uitgebreide en gedetailleerde oeuvrecatalogus. De eindverantwoordelijkheid voor dit catalogusgedeelte berust bij de kunsthistoricus Dick van Broekhuizen. Voor de eindredactie van het boek tekende dr. Jan Teeuwisse, bestuurslid van de Stichting. In 2011 verscheen een herdruk.

 
 

Digitale oeuvrecatalogus: RKDimages

In januari 2004 is op initiatief van de Stichting een project opgezet in samenwerking met het RKD ten behoeve van de digitale ontsluiting van het oeuvre van De Kat. Onontbeerlijke medewerking aan dit project is verleend door Anita Hopmans en Hans Wijgergangs, beiden werkzaam bij het RKD. Er is een verzameling van ruim 1500 foto’s en ektachromen van kunstwerken van De Kat aangelegd. In het kader van dit project is dit beeldmateriaal beschreven, gedigitaliseerd en opgenomen in RKDimages. 
 

Aanvullende monografie: Het late werk

In 2008 verscheen bij uitgeverij Thoth het boek Otto B. de Kat. Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978 – 1994. Na de publicatie uit 2002 kwamen aanvullende gegevens en documentatie boven water op basis waarvan de Stichting aan Truusje Goedings de opdracht gaf een aanvullende monografie te schrijven.
 
 
 

Tentoonstellingen

Van 13 juli tot en met 8 september 2002 werd in de Kees Verweyhal van het Frans Halsmuseum te Haarlem een tentoonstelling van schilderijen en werken op papier van Otto B. de Kat gehouden. Bij de tentoonstelling verscheen de monografie Otto B. de Kat. Leven en werk 1907-1995.

In Museum De Buitenplaats te Eelde vond van 1 februari tot en met 9 mei 2004 wederom een tentoonstelling van werk van Otto B. de Kat plaats.

Tegelijk met het verschijnen van de aanvullende monografie Otto B. de Kat. Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978–1994 in 2008  was er een tentoonstelling in Kasteel Het Nijenhuis in Heino (15 maart t/m 24 mei 2008).


Interieur met fauteuil en gele stoel, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum laatste wijziging: Feb 20, 2013 01:38 PM