You are here: Home Tentoonstellingen en publicaties
Document Actions

Tentoonstellingen en publicaties

Monografie en oeuvrecatalogus
In 2002 verscheen bij Uitgeverij Thoth te Bussum de omvangrijke monografie 
Otto B. de Kat. Leven en werk 1907-1995, waarin naast het essay van Geraart Westerink een beschouwing is opgenomen van de hand van kunsthistorica Truusje Goedings. Zij plaatst daarin De Kat in zijn tijd en geeft een karakteristiek van hem als kunstcriticus. Het boek bevat een uitgebreide en gedetailleerde oeuvrecatalogus. De eindverantwoordelijkheid voor dit catalogusgedeelte berust bij de kunsthistoricus Dick van Broekhuizen. Voor de eindredactie van het boek tekende dr. Jan Teeuwisse, bestuurslid van de Stichting. In 2011 verscheen een herdruk.


 
 

Digitale oeuvrecatalogus: RKDimages
In januari 2004 is op initiatief van de Stichting een project opgezet in samenwerking met het RKD ten behoeve van de digitale ontsluiting van het oeuvre van De Kat. Onontbeerlijke medewerking aan dit project is verleend door Anita Hopmans en Hans Wijgergangs, beiden werkzaam bij het RKD. Er is een verzameling van ruim 1500 foto’s en ektachromen van kunstwerken van De Kat aangelegd. In het kader van dit project is dit beeldmateriaal beschreven, gedigitaliseerd en opgenomen in RKDimages. 
 

Aanvullende monografie: Het late werk
In 2008 verscheen bij uitgeverij Thoth het boek Otto B. de Kat. Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978 – 1994. Na de publicatie uit 2002 kwamen aanvullende gegevens en documentatie boven water op basis waarvan de Stichting aan Truusje Goedings de opdracht gaf een aanvullende monografie te schrijven.

 
 
 

Tentoonstellingen
Van 13 juli tot en met 8 september 2002 werd in de Kees Verweyhal van het Frans Halsmuseum te Haarlem een tentoonstelling van schilderijen en werken op papier van Otto B. de Kat gehouden. Bij de tentoonstelling verscheen de monografie Otto B. de Kat. Leven en werk 1907-1995.

In Museum De Buitenplaats te Eelde vond van 1 februari tot en met 9 mei 2004 wederom een tentoonstelling van werk van Otto B. de Kat plaats.

Tegelijk met het verschijnen van de aanvullende monografie Otto B. de Kat. Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978–1994 in 2008  was er een tentoonstelling in Kasteel Het Nijenhuis in Heino (15 maart t/m 24 mei 2008).


Interieur met fauteuil en gele stoel, 1978Monografie en tentoonstelling Johan Buning


Johan Buning, <em>Stilleven</em> 1961, collectie Museum Henriette Polak, Zutphen
De Amsterdamse schilder Johan Buning (1893-1963) maakte talloze stillevens, interieurs, landschappen en enkele portretten. Tijdgenoten roemden hem  om de puurheid en fijnzinnigheid van zijn werk. Was hij in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog zeer succesvol, tegenwoordig is hij nagenoeg onbekend. In een monografie neemt Nelleke van Zeeland  zijn leven, oeuvre en opmerkelijke carrière onder de loep. Van 18 oktober 2014 tot 22 februari 2015 was er in museum Henriette Polak te Zutphen  een overzichtstentoonstelling van Johan Buning. Tijdens de opening werd het boek De schoonheid van het gewone; leven en werk van Johan Buning (1893 – 1963) gepresenteerd, auteur Nelleke van Zeeland. De gebonden uitgave bevat ruim 100 illustraties in kleur en zwart - wit en kost 19,95 Euro (Waanders en de Kunst (2015)).

 

Friso Ten Holt
Het werk van de schilder Friso ten Holt (1921- 1997) ondervond in de jaren zestig van de vorige eeuw grote belangstelling in binnen- en buitenland, in het bijzonder in Londen , mede doordat de bekende kunstcriticus John Berger er veel en lovende aandacht aan besteedde. Ten Holt en Otto B. de Kat doceerden aan de Rijksacademie en onderhielden jarenlang een intensieve vriendschap.  Op 24 mei 2017 opende in museum De Fundatie een overzichtstentoonstelling van Friso ten Holt die liep tot 1 oktober 2017.  Gelijktijdig  verscheen van de hand van Drs. Truusje Goedings de monografie Het licht bij Noordenwind; Friso ten Holt, schilder, uitgeverij Waanders en de Kunst, luxe paperboek met 100 illustraties in kleur en 90 zwart-wit, prijs 27,50 Euro.


   
Friso ten Holt, Stilleven
 

De geschiedenis van kunsthandel M.L. de Boer
Kunsthandel M.L. de Boer is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het naoorlogse culturele leven in Nederland. De loopbaan van Martien de Boer, de keuze van de artiesten die hij vertegenwoordigde en de door hem georganiseerde tentoonstellingen weerspiegelen zijn ambitie om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met de hoogste kwaliteit in de beeldende kunst van zijn tijd. In juni 2018 verscheen het boek De geschiedenis van kunsthandel M.L. de Boer; tussen figuratie en abstractie , auteur Caroline Roodenburg-Schadd , Waanders Uitgevers, 303 pagina’s, 225 illustraties in kleur & zwart-wit, gebonden 29,95 Euro. Van 30 juni tot 16 september 2018 vond in het Rijksmuseum een op het boek aansluitende tentoonstelling plaats onder de titel Eyeopener. Kunsthandel M.L. de Boer, samengesteld door Rijksmuseumconservator Ludo van Halem.


Datum laatste wijziging: Oct 28, 2018 05:03 PM