You are here: Home Nieuws van de Stichting
Document Actions

Nieuws van de Stichting

 afbeelding heynes

Theodoor Heynes (1920- 1990)
Theodoor Heynes  was een Nederlandse kunstschilder. Hij studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam in de jaren 1942-1947.
Heynes maakte studiereizen naar Frankrijk (Bretagne) en woonde en werkte van 1947 tot 1953 in Zweden (o.a. Öland, Småland en Stockholm). Vanaf 1953 woonde hij met zijn gezin in Amsterdam. Vanaf 1960 is Theodoor Heynes zich steeds meer gaan toeleggen op aquarellen, tekeningen en etsen.
De voornaamste onderwerpen van zijn werk zijn schepen, stillevens, polders en portretten. Evenals bevriende kunstenaars als Otto de Kat en Friso ten Holt werkte hij zijn onderwerpen gaandeweg steeds abstracter uit. Vooral zijn abstraherende aquarellen maakten hem tot een in zijn tijd bekende en bewonderde kunstenaar. Hij won de Arti Medaille in 1964 en ontving in 1971 Jeanne Bieruma Oosting Prijs.
Werk van Heynes bevindt zich in diverse openbare collecties zoals die van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Museum Henriette Polak te Zutphen.
De Stichting heeft de kunsthistorica Drs. Nelleke van Zeeland gevraagd een monografie te schrijven van Theodoor Heynes. De monografie zal worden gepresenteerd tijdens de opening van een tentoonstelling met werk van Heynes in museum Henriette Polak. De tentoonstelling staat gepland voor 2018.

 

backfromthestates_2015

Back from the States
Jan van Heel & Otto de Kat

Amerikaanse en eigen collectie

In Museum Maasluis is van 31 januari tot en met 28 juni 2015 de tentoonstelling Back from the States te zien. De opening vindt plaats op zaterdag 31 januari a.s. om 16.00 uur. Wethouder David van der Houwen (cultuur) zal dan de tentoonstelling officieel openen.

Adres: Zuiddijk 16-18, Maassluis
openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur
voor meer informatie: www.museummaassluis.nl
 

 
Johan Buning, Stilleven 1961, collectie Museum Henriette Polak, Zutphen
Monografie en tentoonstelling Johan Buning
De Amsterdamse schilder  Johan Buning (1893-1963) maakte talloze stillevens, interieurs, landschappen en enkele portretten. Tijdgenoten roemden hem  om de puurheid en fijnzinnigheid van zijn werk. Was hij in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog zeer succesvol, tegenwoordig is hij nagenoeg onbekend. In de eerste monografie, geïnitieerd door de Stichting Otto B. de Kat, neemt Nelleke van Zeeland  zijn leven, oeuvre en opmerkelijke carrière onder de loep. Van 18 oktober 2014 tot 22 februari 2015 is er in museum Henriette Polak te Zutphen  een overzichtstentoonstelling over Johan Buning. Op zondagmiddag 19 oktober a.s. wordt het boek  tijdens de opening van de tentoonstelling  gepresenteerd. De gebonden uitgave bevat ruim 100 illustraties in kleur en zwart - wit en kost 19,95 Euro.

 

 Geschiedenis van Kunsthandel M.L. de Boer

De heer Prof. dr. Th.M. de Boer en de Stichting hebben de kunsthistoricus Caroline Roodenburg  de opdracht gegeven om een boek te schrijven over de geschiedenis van Kunsthandel M.L. de Boer. Deze kunsthandel is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het naoorlogse culturele leven in Nederland. De loopbaan van Martien de Boer, de keuze van de artiesten die hij vertegenwoordigde en de door hem georganiseerde tentoonstellingen weerspiegelen zijn ambitie om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met de hoogste kwaliteit in de beeldende kunst van zijn tijd. De verschijning van het boek zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 plaatsvinden. Bij die gelegenheid zal ook een tentoonstelling worden gehouden waar werken te zien zullen zijn die bepalend waren voor het karakter van Kunsthandel M.L. de Boer vanaf haar oprichting in 1945 tot het overlijden van Martien de Boer in 1991.
 

Paul Gregoire
De Stichting heeft de kunsthistoricus Feico Hoekstra opdracht gegeven om een kwalitatief en kwantitatief inventariserend onderzoek te doen naar het werk van de beeldhouwer Paul Gregoire (1915-1988). 


Paul Gregoire, Geest en materie, ca. 1965


Friso Ten Holt
De kunsthistorica Truusje Goedings heeft in opdracht van de Stichting  een publicatie geschreven over het leven en werk van de schilder Friso ten Holt (1921- 1997). Het werk van de schilder Friso ten Holt ondervond in de jaren zestig van de vorige eeuw grote belangstelling in binnen- en buitenland, mede doordat de bekende kunstcriticus John Berger er veel en lovende aandacht aan besteedde. Ten Holt en Otto B. de Kat doceerden aan de Rijksacademie en onderhielden jarenlang een intensieve vriendschap.  Op 24 mei 2017 opent in museum De Fundatie een overzichtstentoonstelling van Friso ten Holt. Gelijktijdig zal dan de monografie worden gepresenteerd.


   
Friso ten Holt, Stilleven

 


 


Datum laatste wijziging: Mar 13, 2017 02:45 PM