You are here: Home De Kat in het Haarlemse kunstleven
Document Actions

De Kat in het Haarlemse kunstleven

Als een gerijpter kunstenaar keerde De Kat in 1929 terug naar Haarlem. In deze voorname stad met haar behoudende artistieke leven voelde hij zich blijkbaar op zijn gemak. De Kat heeft de dynamiek van het Amsterdamse kunstleven nooit bewust gezocht, maar heeft zich met enthousiasme ingezet voor diverse artistieke initiatieven in Haarlem. Rond 1930 ging hij lessen volgen bij de kunstenaar en leermeester Henri Frédéric Boot, een opvallende figuur in Haarlem die als leermeester, bestuurder en redenaar een grote faam had verworven. Tot zijn bekendste leerlingen behoorde Kees Verwey, die De Kat enige tijd daarvoor had leren kennen. Beiden waren van invloed op de nog zoekende De Kat, die Boot omschreef als “een voortreffelijk leraar”. In de kunstenaarskringen in Haarlem waren contacten gemakkelijk gelegd. Zo leerde De Kat er de dichteres Maria Jannetta (‘Hans’) van Zijl kennen, met wie hij in 1930 in het huwelijk trad. In 1929 schilderde hij een van de eerste portretten van haar.Via haar kwam De Kat, deels tot zijn ongenoegen, in de katholieke Haarlemse kringen terecht waartoe ook Albert Helman en Dirk Coster behoorden.


Portret van Hans van Zijl, 1929


In de beginperiode van het huwelijk reisde het echtpaar De Kat veel door Europa. In 1934 ondernamen ze een Grand Tour die via Zuid-Frankrijk naar Italië leidde met Rome als doel. Onderweg tekende en schilderde de Kat het landschap, onder meer in Ravello. Mogelijk aangestoken door deze buitenlandse ervaringen verhuisden zij in 1936 naar Brussel. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keerden zij weer terug naar Haarlem, maar twee jaar later verhuisden zij voor een lange periode naar Overveen. Direct na de oorlog was De Kat betrokken bij de oprichting van de Hollandse Aquarellistenkring, een kunstenaarsvereniging die een nieuwe impuls moest betekenen voor het kunstleven in Haarlem. Het initiatief bleek levensvatbaar en mede door inspanningen van De Kat, die zelf een vaardig aquarellist was, werd een aantal aansprekende tentoonstellingen georganiseerd waaronder in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Hij ontpopte zich als secretaris van de vereniging tot een bekwaam en diplomatiek organisator, hetgeen hem in de toekomst nog vaker van pas zou komen.


De Lek bij Schoonhoven, 1962 


Datum laatste wijziging: Feb 20, 2013 11:39 AM