You are here: Home Verantwoording
Document Actions

Verantwoording

Otto B de Kat: het complete oeuvre

Hans Wijgergangs

Deze oeuvrecatalogus geeft een beredeneerd overzicht van het complete werk van Otto B. de Kat. Alle schilderijen, tekeningen en prenten worden in chronologische volgorde gepresenteerd, waardoor de samenhang en ontwikkeling worden verduidelijkt. De begeleidende artikelen geven niet alleen een biografisch overzicht, maar bieden ook een kunsthistorische context. De catalogus is in nauwe samenwerking met de Stichting Otto B. de Kat ontwikkeld.

Eindredactie
: Ton Geerts

Gepubliceerd in 2013

Aan deze website wordt nog gewerkt.